Parkeerboete Utrecht

Om het even wat voor parkeerboete Utrecht u heeft gegeven, wij kunnen gratis bezwaar voor u aantekenen. Het kost u niets en in veel gevallen bent u van uw boete af!

Parkeerboete Utrecht #1 : geen ticket

Zoals iedere Nederlandse gemeente heeft ook Utrecht het recht om parkeerbelasting te heffen en – als u geen duidelijk zichtbaar parkeerticket heeft achtergelaten – een boete op te leggen. Voor Utrecht staat dit allemaal geregeld in de Gemeentewet en de Verordening Parkeerbelastingen 2013. Doordat deze regelgeving vaak onzorgvuldig wordt toegepast, worden er echter veel onterechte boetes opgelegd. Daarom is het altijd verstandig om gratis bezwaar te laten in stellen door onze gespecialiseerde juristen!

Parkeerboete Utrecht #2 : fout parkeren

Als uw auto geparkeerd staat op een plaats waar dat (voor u) niet was toegestaan, kunt u op basis van de WAHV (voluit: Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften) een parkeerboete krijgen voor verschillende feiten. Hierbij kunt u denken aan parkeren…:

  • … in de buurt van een verkeersbord dat dit expliciet verbiedt
  • … buiten de lijnen
  • … bij een gele streep
  • … op de weg
  • … op de stoep
  • … bij een woonerf
  • … in een blauwe zone
  • … in een vergunningszone zonder vergunning
  • … op een invalidenplek

Bezwaar levert wat op!

Doordat parkeerboetes vaak niet heel erg hoog zijn, gaan veel mensen niet in bezwaar. Daardoor worden ook onterechte boetes gewoon betaald! Laat onze juristen GRATIS bezwaar aantekenen namens u : het kost u niets en zorgt er vaak voor dat uw boete komt te vervallen!