Parkeerboete Rotterdam

Welke parkeerboete Rotterdam ook heeft uitgeschreven : het loont om er bezwaar tegen aan te laten tekenen. Zonder dat het u iets kost of dat u ook maar enige moeite moet doen, tekenen onze professionele juristen bezwaar voor u aan. In veel gevallen levert dit een vernietiging van uw boete op.

Parkeerboete Rotterdam #1 : geen ticket

Als u geen parkeerticket heeft gekocht of als de parkeerwachter het ticket niet heeft zien liggen, kunt u een parkeerboete opgelegd krijgen in Rotterdam. De hoogte van deze zogenaamde aheffingsaanslag parkeerbelasting is geregeld in de Gemeentewet en de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2014.. Ondanks het feit dat parkeerboetes vaak niet erg hoog zijn, raden wij u aan om hier toch steeds bezwaar tegen aan te laten tekenen door onze juristen. Onze kennis van het verkeersrecht zorgt er in veel gevallen immers voor dat uw boete komt te vervallen, zonder dat het u iets kost!

Parkeerboete Rotterdam #2 : fout parkeren

Op grond van de Wet Mulder kunnen diverse parkeerovertredingen worden beboet:

  • parkeren bij een verbodsbord
  • buiten de aangewezen vakken parkeren
  • … op de rijbaan parkeren
  • … naast een gele ononderbroken streep parkeren
  • … parkeren op de stoep
  • … bij een woonerf
  • … in een blauwe parkeerzone
  • … op een plek die is bedoeld voor vergunninghouders
  • … op een invalidenparkeerplaats

Bezwaar maken loont!

Doordat parkeerboetes vaak gering zijn, leggen veel mensen zich erbij neer. Hierdoor worden de fouten die parkeerwachters maken niet afgestraft. Lata ons daarom bezwaar aantekenen : zonder dat het u tijd, geld of moeite kost proberen wij uw boete onderuit te halen!