Parkeerboete Kerkrade

Als u niet op de correcte manier parkeert, kunt u daar een parkeerboete voor krijgen. Soms gaat het om een naheffingsaanslag parkeerbelasting (u had geen parkeerkaartje) en soms om een echte parkeerboete. Welke parkeerboete Kerkrade u echter ook oplegt, het is altijd verstandig om onze gespecialiseerde juristen gratis bezwaar voor u te laten aantekenen. Het kost geen moeite, geen geld en levert in veel gevallen resultaat op!

Parkeerboete Kerkrade #1 : naheffing

Als een parkeercontroleur vaststelt dat u geen parkeerkaartje heeft achtergelaten terwijl dat wel moest, kunt u een naheffingsaanslag parkeerbelasting krijgen in Kerkrade. De bevoegdheid om zo een aanslag op te leggen vloeit voort uit de gemeentewet en de daarop gebaseerde plaatselijke regelgeving, zoals de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2014. Doordat een naheffingsaanslag vaak niet op de correcte manier wordt opgelegd of gewoon niet opgelegd had moeten worden, is het altijd verstandig om er bezwaar tegen aan te tekenen. Om er zeker van te zijn dat u geen fouten maakt bij het aantekenen van bezwaar tegen de parkeerboetes die u in Kerkrade heeft gekregen, kunt u gratis onze hulp inschakelen.

Parkeerboete Kerkrade #2 : Fout geparkeerd

Als u een inbreuk maakt op de regels van de Wet Mulder en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 kunt u een parkeerboete opgelegd krijgen. Dat kan bijvoorbeeld als u op de rijbaan, het voetpad of een fietsstrook parkeert. Ook komt het veel voor dat er boetes worden uitgeschreven voor het parkeren buiten de parkeervakken, zonder parkeerschijf of in een vergunningszone. Ook nu weer tekenen onze gespecialiseerde juristen gratis bezwaar voor u aan tegen de parkeerboetes die u in Kerkrade heeft gekregen.

Laat uw boete vernietigen!

De argumenten die niet-juristen opwerpen tegen een parkeerboete zijn vaak niet toereikend. Alleen met een gedegen kennis van de regelgeving kan er een goed bezwaarschrift worden opgesteld tegen een parkeerboete in Kerkrade. Schakel onze hulp kosteloos in. U kost het sowieso niets: Als wij uw zaak winnen, ontvangen wij een vergoeding van de overheid!