Parkeerboete Delft

Het is eigenlijk niet van belang welke parkeerboete Delft u heeft opgelegd. Want of u er nu van beschuldigd wordt dat u geen kaartje heeft gekocht of dat u op een verkeerde plek geparkeerd stond, wij kunnen altijd kosteloos bezwaar voor u indienen! Doordat wij alleen met gespecialiseerde juristen werken, levert dit in een groot aantal gevallen een vernietiging van uw boete op, zonder dat het u geld of moeite heeft gekost!

Parkeerboete Delft – naheffing

Als u een boete heeft gekregen omdat u geen parkeerkaartje betaald zou hebben, wordt dat een naheffingsaanslag parkeerbelasting genoemd. De regelgeving voor het opleggen van zo een aanslag is niet eenvoudig. Daardoor worden er veel fouten gemaakt, die wij vervolgens weer kunnen gebruiken om u van uw boete af te helpen. Een gedegen kennis van wetgeving zoals de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Delft 2014 is daarbij van groot belang. Maar daarnaast vormen ook eerdere rechterlijke uitspraken en andere wet- en regelgeving de basis voor onze verweren tegen de parkeerboetes die Delft onterecht oplegt. Maak daarom nu direct gebruik van onze diensten!

Parkeerboete Delft – fout geparkeerd

In de wet zijn een groot aantal verkeersovertredingen opgenomen. Net zoals wanneer u een naheffing parkeerbelasting opgelegd krijgt, worden er echter veel fouten gemaakt bij het opleggen van die boetes. Wij maken graag bezwaar namens u wanneer u een parkeerboete heeft gekregen in Delft. Het maakt daarbij niet uit om welke feiten het gaat:

  • parkeren in een verboden zone of buiten de vakken in een gebied waar u eigenlijk wel mag staan
  • parkeren naast een gele ononderbroken streep, in een blauwe zone of op een gehandicaptenplaats
  • parkeren op de rijbaan, de toep of bij een woonerf
  • parkeren zonder een in Delft erkende vergunning

Bezwaar is nuttig!

Als een burger zelf bezwaar aantekent tegen een parkeerboete, worden vaak belangrijke verweren over het hoofd gezien. Door onze kennis van het verkeersrecht zien wij die verweren wél. Dat laatste betekent dat wij er vaak ook in slagen om een boete te laten vernietigen die terecht lijkt te zijn opgelegd! Schakel ons nu in en laat onze juristen kosteloos bezwaar voor u aantekenen. U heeft niets te verliezen!