Naheffingsaanslag parkeerbelasting

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt : u parkeert uw auto en als u even later u terugkomt, steekt er een bon achter uw ruitenwissers. In de volksmond wordt er dan al snel gezegd dat u een ‘parkeerboete’ heeft gekregen. Juridisch gezien klopt dat echter niet. Een dergelijke bon is eigenlijk een naheffingsaanslag parkeerbelasting.

Wat is een naheffingsaanslag parkeerbelasting precies?

Iedere gemeente in Nederland heeft de bevoegdheid om bepaalde gebieden in de stad aan te duiden als gebieden waar er betaald moet worden om te mogen parkeren. Als een parkeercontroleur vaststelt dat iemand zijn of haar auto geparkeerd heeft zonder een kaartje te kopen, wordt er een naheffingsaanslag parkeerbelasting achtergelaten op het voertuig. De gemeente dwingt u als het ware om de belasting die u verschuldigd bent om te parkeren, achteraf alsnog te voldoen.

De hoogte van de naheffingsaanslag parkeerbelasting

Als een gemeente een naheffingsaanslag parkeerbelasting oplegt, worden daar standaard ook kosten bij in rekening gebracht. Ironisch genoeg kunnen die kosten veel hoger zijn dan het bedrag dat u eigenlijk had moeten betalen om te parkeren.

Wat doen tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting?

Het gebeurt ontzettend vaak dat mensen zich neerleggen bij een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Het is echter altijd nuttig om bezwaar aan te laten tekenen door een expert. Zeker omdat het helemaal gratis is om bezwaar te laten aantekenen, is er geen reden om niet altijd verweer te voeren tegen een boete. Zelfs als het erop lijkt dat u niets tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting kunt doen, zijn er vaak toch mogelijkheden om de aanslag te laten vernietigen! Er worden namelijk veel fouten gemaakt bij het uitschrijven van dit soort bonnen. Zo gebeurt het bijvoorbeeld dat een naheffingsaanslag parkeerbelasting wordt uitgereikt door een onbevoegde ambtenaar. Ook kan het gebeuren dat er formele fouten gemaakt worden (klopt de informatie op het aanslagbiljet eigenlijk wel?) of dat er een naheffingsaanslag parkeerbelasting wordt geheven terwijl dat wettelijk gezien helemaal niet mocht.

Waar haalt de gemeente het recht vandaan om een naheffingsaanslag parkeerbelasting te heffen?

De bevoegdheid om een naheffingsaanslag parkeerbelasting is niet vastgelegd in één wet, maar staat geregeld in de Gemeentewet, de Algemene Wet inzake Rijksbelasting en een hele verzameling plaatselijke regels. Dit netwerk aan regelgeving maakt het bijzonder moeilijk voor een niet-jurist om te zien waar de kansen liggen in een bezwaarprocedure tegen een parkeerboete. Aarzel daarom niet om uw boete gratis door ons te laten controleren.