Gele onderbroken streep

Als er een gele onderbroken streep op de stoeprand is aangebracht, betekent dit dat er op die plek niet geparkeerd mag worden. Als een parkeercontroleur vaststelt dat uw auto toch geparkeerd heeft gestaan langs een gele onderbroken streep, kunt u een parkeerboete krijgen.

Boete voor parkeren langs een gele onderbroken streep

Dat het verboden is om te parkeren langs een gele onderbroken streep is geregeld in art. 24 sub e Reglement Verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990). Als u hier toch parkeert, kunt u een boete krijgen. Dat laatste is vastgelegd in de bijlage bij de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften. Ook de hoogte van de boete is daar opgenomen.

Bezwaar aangaande parkeren bij een gele onderbroken streep

Een van de belangrijkste argumenten die aangedragen kunnen worden tegen het parkeren langs een gele onderbroken streep is dat er geen sprake was van parkeren. Onze juristen hebben naast dat voor de hand liggende verweer echter nog meer dan 100 andere punten die gecontroleerd kunnen worden en die bepalen of een parkeerboete voor parkeren langs een gele onderbroken streep terecht is opgelegd. In veel gevallen ontdekken wij een fout die mogelijk tot vernietiging van uw boete leidt. Doordat het de overheid is die onze dienstverlening betaalt, kost het u helemaal niets om uw boete te laten controleren.