Gele doorgetrokken streep

Een gele doorgetrokken streep langs de rijbaan duidt erop dat u op die plek niet mag parkeren en zelfs niet even mag stilstaan. Als u dat toch doet kunt u een boete opgelegd krijgen.

Boete voor stilstaan langs een gele doorgetrokken streep

Het verbod om stil te staan langs een gele doorgetrokken streep vloeit voort uit art. 23 lid 1 sub g van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990). De hoogte van de boete die u kunt krijgen als u geen gehoor geeft aan dit verbod is geregeld in de bijlage bij de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeervoorschriften. Die wet wordt ook wel aangeduid als de ‘Wet Mulder’.

Bezwaar aangaande stilstaan bij een gele doorgetrokken streep

Onze juristen zijn gespecialiseerd in verkeersrecht. Dit houdt in dat zij niet alleen maar de voor de hand liggende verweren aandragen in een bezwaarschrift tegen een boete voor stilstaan bij een gele doorgetrokken streep, maar ook de meer juridische verweren. Heeft u een boete gekregen voor stilstaan bij een doorgetrokken streep? Laat uw bekeuring gratis controleren door onze specialisten. Na een controle van meer dan 100 aandachtspunten, vertellen u direct of het zin heeft om bezwaar aan te tekenen tegen uw parkeerboete voor parkeren langs een gele doorgetrokken streep. Het spreekt voor zich dat u ook voor al uw andere parkeerboetes op bezwaarschrift-parkeerboete.nl terecht kunt. .