Dubbel parkeren definitie

Terwijl het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens wel een artikel bevat dat dubbel parkeren verbiedt (art. 24 lid 3 RVV) bevat deze regeling géén definitie van het begrip dubbel parkeren. Aan de hand van de beschikbare informatie is het echter wel mogelijk om te achterhalen wat dubbel parkeren precies inhoudt.

De wet als basis voor een definitie van dubbel parkeren

Artikel 1 RVV bepaalt dat onder parkeren verstaan moet worden “het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen”. Als er geen sprake is van parkeren, kan er ook geen sprake zijn van dubbel parkeren.

De jurisprudentie vult de definitie van dubbel parkeren verder aan

In de jurisprudentie wordt bevestigd dat er van dubbel parkeren geen sprake kan zijn als er niet gesproken kan worden van parkeren. De Hoge Raad heeft een en ander met zoveel woorden vastgesteld in 1994. Een echte definitie van dubbel parkeren levert dit misschien niet op, maar toch wordt er op deze manier duidelijkheid verschaft over de reikwijdte van het begrip.

Wat doen tegen een boete dubbel parkeren?

Onze juristen controleren volledig gratis of er mogelijkheden zijn tot verweer tegen de boete die u voor dubbel parkeren heeft gekregen. Als dat het geval is, tekenen zij vervolgens kosteloos bezwaar voor u aan. Alleen als wij de zaak voor u winnen (en uw boete vernietigd wordt) ontvangen wij een vergoeding van de overheid. Dat heeft twee voordelen voor u: wij zijn extra gemotiveerd om een verweer te vinden in uw zaak én het kost u niets om ons in te schakelen. Lever ons nu de nodige stukken aan zodat wij uw boete kunnen proberen onderuit te halen!