Dubbel parkeren: boete

De boete die u kunt krijgen voor dubbel parkeren is vastgelegd in bijlage I bij de Wet Mulder. Het is echter maar de vraag of die boete overeind kan blijven. Onze dagelijkse praktijk leert ons dat veel boetes onterecht worden opgelegd (onder andere doordat er fouten gemaakt worden door de parkeercontroleurs). Wij controleren gratis of er in uw geval een verweer mogelijk is tegen de boete die u heeft gekregen voor dubbel parkeren. Als dat het geval is, tekenen wij vervolgens kosteloos bezwaar voor u aan. Indien wij uw zaak winnen, ontvangen wij een vergoeding van de overheid. Onze bijstand is dus letterlijk 100% kosteloos voor u.