Dubbel parkeren

Een veelvoorkomende parkeerboete is die aangaande dubbel parkeren. Ondanks het feit dat iedereen weet wat dubbel parkeren is, bestaat er toch veel onduidelijkheid over de exacte juridische betekenis. Dit is meteen ook de reden dat onze juristen er in veel gevallen in slagen om uw bon voor dubbel parkeren te laten vernietigen. Het inschakelen van onze diensten is volledig kosteloos voor u: wij worden betaald door de overheid als wij erin slagen om uw zaak te winnen.

Wat is dubbel parkeren?

In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (kortweg: RVV 1990) wordt in artikel 24 lid 3 bepaald dat de bestuurder zijn voertuig niet dubbel mag parkeren. Een duidelijke definitie van dubbel parkeren is echter niet opgenomen in de regeling. In de jurisprudentie is wel naar vast komen te staan dat dubbel parkeren alleen mogelijk is op de rijbaan.

De boete voor dubbel parkeren

Als komt vast te staan dat iemand dubbel heeft geparkeerd kan hier een parkeerboete voor worden opgelegd. De hoogte van die boete is geregeld in bijlage I bij de Wet Administratiefrechtelijke Afhandeling Verkeersovertredingen.

Verweer voeren tegen dubbel parkeren?

Als u een boete voor dubbel parkeren opgelegd heeft gekregen kunt u meer verweren aanvoeren dan ‘ Ik heb het niet gedaan’. Aan de hand van de volledige, huidige wet- en regelgeving en in het licht van alle verkeersjurisprudentie slagen onze juristen er voor zo goed als alle verkeersboetes in om een goed onderbouwd verweer te formuleren. Laat ons kosteloos uw boete controleren om de mogelijkheid van verweer te onderzoeken. Als wij kansen zien in uw zaak, staan wij u gratis bij (het is de overheid die ons uiteindelijk betaalt, als wij de zaak winnen).