boete verkeerd parkeren

Als u geparkeerd heeft op een plak waar u eigenlijk een parkeerkaartje moest kopen, is dat geen echte parkeerboete (het bedrag dat u in dat geval moet betalen is een naheffingsaanslag parkeerbelasting). In alle andere gevallen (dus als u geparkeerd heeft waar dat per definitie verboden was) gaat het wél om een parkeerboete.

Wanneer kunt u een boete voor verkeerd parkeren krijgen?

Een boete voor verkeerd parkeren kan in een zeer veel uiteenlopende gevallen worden opgelegd. Eigenlijk kunt u daarbij denken aan alle gevallen waar u een voertuig parkeert op een plek waar dat eigenlijk niet mocht. Deze gevallen zijn allemaal geregeld in de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften en de daarop gebaseerde regelgeving. U kunt een boete verkeerd parkeren krijgen voor parkeren:

 • binnen vijf meter van een kruispunt
 • voor een in- of uitrit
 • op de rijbaan (buiten de bebouwde kom)
 • langs een gele streep
 • in een zonde voor laden en lossen
 • zonder vergunning op een vergunninghoudersplaats
 • buiten de parkeervakken
 • naast een andere auto op de rijbaan (dubbel parkeren)
 • zonder duidelijk zichtbare parkeerschijf
 • op een gehandicaptenparkeerplaats
 • zonder de parkeermeter te gebruiken

Als u voor een van deze feiten een parkeerboete heeft gekregen is het altijd verstandig om ons bezwaar te laten aantekenen: het kost u niets en zorgt er in veel gevallen voor dat uw boete voor verkeerd parkeren komt te vervallen!

De hoogte van de boete verkeerd parkeren

In het merendeel van de gevallen is de hoogte van de parkeerboete die u opgelegd heeft gekregen omdat u verkeerd geparkeerd heeft terug te vinden in de Wet Mulder (officieel: Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften). In de bijlage bij die wet staan regels opgenomen over de hoogte van de boetes. Ook op de website van het Openbaar Ministerie kunt u de hoogte van uw parkeerboete berekenen.

Wat doen tegen een boete verkeerd parkeren?

Als u een boete gekregen heeft omdat u uw voertuig heeft achtergelaten op een plek waar dat niet mocht, lijkt het vaak of u niets tegen die boete kunt doen. Het feit dat u uw auto inderdaad heeft achtergelaten op de desbetreffende plek, betekent echter niet dat u een boete had mogen krijgen. In de praktijk blijkt dat er bijzonder veel fouten gemaakt worden bij het opleggen van parkeerboetes. Omdat het bedrag dat verschuldigd is vaak niet heel erg hoog is, leggen veel mensen zich er nogal eens bij neer. Dat hoeft vanaf nu echter niet meer. Onze gespecialiseerde juristen beoordelen GRATIS of het in uw geval nut heeft om bezwaar aan te tekenen tegen de parkeerboete. Als dat het geval is, staan wij u vervolgens ook helemaal kosteloos bij. Het is de overheid die onze werkzaamheden uiteindelijk betaalt, als blijkt dat uw boete inderdaad onterecht is opgelegd.