boete indienen

Wilt u meteen bezwaar laten aantekenen tegen uw parkeerboete? Maak dan gebruik van onderstaand formulier. Na indiening van de stukken krijgt u een mail met daarin enkele vragen die ons helpen om te beoordelen of bezwaar tegen uw parkeerboete kans van slagen heeft. Onze hulp kost u helemaal niets:

bezwaarschrift-parkeerboete.nl is bezig met onderhoudswerkzaamheden, zodat er tijdelijk geen nieuwe zaken aangenomen worden. Bedankt voor uw begrip.

Uw gegevens

Aanhef

Voorletters*

Achternaam*

Email

Uw telefoonnummer*

Uw verhaal

Licht toe waarom u het niet eens bent met de parkeerboete die u heeft gekregen. Het is van belang dat u volledig bent in uw weergave van de gebeurtenissen!

Onderbouwing van uw verhaal

Een bezwaar tegen een parkeerboete staat of valt met de aanwezigheid van bewijs. Wij hebben in ieder geval een afschrift van de boete nodig. Ook andere bewijsmiddelen (zoals foto's, verklaringen van getuigen,... komen de haalbaarheid van uw zaak ten goede. U kunt ze hierna uploaden:

Bestand 1 (bv. de boete)

Bestand 2 (bv. foto's van de situatie)

Bestand 3 (bv. verklaringen van getuigen)


Door gebruik te maken van dit formulier machtigt u bezwaarschrift-parkeerboete.nl om namens u een kosteloze bezwaarprocedure op te starten. Op de door u verstrekte opdracht zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Klik op onderstaande verzendknop om uw formulier in te dienen: