Bezwaarschrift parkeerboete

Heeft u een parkeerboete gekregen? De kans bestaat dat er fouten zijn gemaakt toen die boete werd opgelegd en dat de parkeerboete vernietigd moet worden! Deze website is opgericht door specialisten in het verkeersrecht. Wij controleren gratis of het in uw geval zin heeft om een bezwaarschrift tegen de parkeerboete in te dienen. Onze unieke werkwijze maakt het mogelijk voor u om zonder kosten een specialist verkeersrecht in te schakelen om uw boete aan te vechten!

Twee soorten bezwaarschriften parkeerboete

Zodra er een geldbedrag gevorderd wordt ten aanzien van een parkeersituatie wordt er in de volksmond al snel van een ‘parkeerboete’ gesproken. Juridisch gezien moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de situatie dat er een naheffingsaanslag parkeerbelasting is opgelegd (omdat er is geparkeerd zonder kaartje) en de situatie dat er fout is geparkeerd (op een plek waar dat hoe dan ook niet mocht). In allebei die gevallen kan er echter een bezwaarschrift ingediend worden. Met het oog op de efficiëntie zullen wij hierna dan ook in beide gevallen spreken van het ‘bezwaarschrift parkeerboete’.  Wel is het van belang om een duidelijk onderscheid te maken tussen beide situaties waarin u een bezwaarschrift parkeerboete kunt laten indienen door onze juristen.

1. Bezwaarschrift parkeerboete inzake naheffing (geen kaartje)

Als u heeft geparkeerd zonder dat u een parkeerkaartje heeft gekocht, levert u dat soms een zogenaamde naheffingsaanslag parkeerbelasting op. Strikt genomen is dit geen ‘echte’ parkeerboete, maar een naheffingsaanslag aangaande parkeerbelasting. Toch helpt ons bezwaarschrift parkeerboete ook in dat geval. Bij het opleggen van een parkeerboete worden er altijd fouten gemaakt. In het licht van de meest recente rechtspraak hebben wij die fouten die ervoor kunnen zorgen dat een parkeerboete vernietigd moet worden op een rijtje gezet. Zodra wij de benodigde gegevens van u hebben ontvangen, controleren wij volledig gratis of het indienen van een bezwaarschrift parkeerboete in uw geval nuttig is. Als dat het geval is, tekenen wij gratis bezwaar aan tegen uw boete: alleen als ons bezwaarschrift parkeerboete ervoor zorgt dat uw parkeerboete wordt vernietigd, ontvangen wij een vergoeding van de overheid.

2. Bezwaarschrift parkeerboete inzake een echte parkeerovertreding (fout parkeren)

Ook als u heeft geparkeerd waar dat niet mocht, kan de overheid een geldbedrag van u vorderen. De gevallen waarin dat mogelijk is, staan allemaal opgesomd in de (bijlage bij) zogenaamde Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (ook wel de ‘Wet Mulder’ genoemd of kortweg de ‘WAHV’). Ook als u een boete heeft gekregen voor fout parkeren is het vaak zo dat die boete onterecht is opgelegd (door fouten die gemaakt zijn bij de overheid). Laat onze juristen nu gratis een bezwaarschrift parkeerboete voor u indienen. Als wij de zaak voor u winnen (en uw boete komt te vervallen) ontvangen wij een vergoeding van de overheid. Als wij de zaak verliezen, ontvangen wij geen vergoeding. U kost het hoe dan ook helemaal niets om een bezwaarschrift parkeerboete te laten indienen. 

De wettelijke eisen

Als u een bezwaarschrift wilt indienen tegen een beslissing van de overheid, moet u er altijd voor zorgen dat u aan alle wettelijke vereisten voldoet. Als dat niet het geval is, kan uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard (wat betekent dat het niet behandeld wordt). Om er zeker van te zijn dat er aan alle wettelijke vereisten is voldaan, raden wij u aan om onze diensten in te schakelen en onze specialisten een kosteloos bezwaarschrift parkeerboete te laten indienen. Op die manier weet u zeker dat alle mogelijke verweren zijn aangevoerd (ook die verweren waar u zelf nog niet aan had gedacht!) én dat aan alle wettelijke vereisten is voldaan voor het indienen van een bezwaarschrift. Die regels verschillen overigens naargelang u een bezwaarschrift indient tegen een echte parkeerboete of tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting:

naheffingsaanslag

Als u een bezwaarschrift wilt indienen tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting, moet u in ieder geval rekening houden met de volgende punten en opmerkingen:

  • termijn voor indienen
  • Bij wie indienen?
  • Boete op voorhand betalen?
  • Hoogte boete kan verschillen

parkeerovertreding

Ook als u bezwaar wenst aan te tekenen tegen een boete aangaande een parkeerovertreding, moet u rekening houden met termijnen en regeltjes:

  • termijn voor indienen
  • Bij wie indienen?
  • Boete op voorhand betalen?
  • Hoogte boete kan verschillen

Welke verweren opnemen in uw bezwaarschrift parkeerboete?

In de praktijk blijkt dat veel mensen verweren laten liggen als ze zonder hulp van experts bezwaar aantekenen tegen de parkeerboetes die ze hebben gekregen. Hun argumenten beperken zich vaak tot feitelijke kreten (‘Ik was geld aan het wisselen toen ik de boete kreeg’). De echte verweren zijn echter juridisch van aard. Omdat wij vinden dat er géén onterechte parkeerboetes opgelegd zouden mogen worden, bieden wij onze diensten volledig kosteloos aan. Laat onze juristen uw boete bestuderen, beantwoord onze vragenlijst (duur ca. 10 minuten) en u weet zonder dat het u iets kost of het indienen van een bezwaarschrift tegen uw parkeerboete nut heeft. Als wij mogelijkheden tot verweer zien, staan wij u vervolgens geheel kosteloos bij. Alleen als wij erin slagen om uw boete te laten vernietigen, ontvangen wij een vergoeding van de overheid. U kost het hoe dan ook niets!

Heeft een bezwaarschrift tegen een parkeerboete eigenlijk zin? 

Als u gaat kijken op de websites van de Nederlandse gemeentes, kunt u al snel het beeld krijgen dat het indienen van een bezwaarschrift tegen een parkeerboete geen zin heeft. Dat is echter niet waar! Een goed onderbouwd bezwaarschrift kan wel degelijk tot vernietiging van uw parkeerboete leiden, óók in die gevallen dat de gemeente het doet voorkomen of de boete geheel terecht is opgelegd. Door onze cliënten gratis bij te staan hopen wij ervoor te zorgen dat er (nog) meer parkeerboetes vernietigd worden én dat er minder onterechte boetes worden uitgeschreven. Door onze unieke werkwijze kost het u niet meer dan 10 minuten de tijd om een parkeerboete te laten controleren en is het helemaal gratis om een specialist in te schakelen die bezwaar voor u aantekent tegen uw parkeerboetes. Als u nog vragen heeft over de manier waarop wij werken beantwoorden wij die graag voor u. Uiteraard kunt u ook meteen uw boete bij ons indienen zodat wij uw geval kosteloos kunnen beoordelen. Wacht echter niet te lang, want de termijnen voor het indienen van bezwaar zijn bijzonder streng!